יום שישי, 15 בינואר 2021

33 - הזמנה לדיון

 

שאלה לדיון - הציונות סיימה תפקידה, מהי ציונות כיום

·          

·          

 

שינוי מבנה החברה היהודית נבע מההיסטוריה היהודית במזרח אירופה

בעיקר. מחיי השטעטעל שצעירי היהודים שהתחלנו או הגיעו למועדוני

הציוניסטים סלדו מהם. א"ד גורדון קרא לזה "היפוך הפרמידה" מבסיס

רחב של אוכלי חינם ועסקי אוויר בלתי פוסקים [ מענדלי מוכ"ס ]

וקודקוד צר של אנשי מלאכה לבסיס רחב של אנשים יצרנים, עובדים

בכל מלאכה, וקודקוד צר של אינטלקטואלים ואנשי רוח.

לצורך מימוש החזון הזה, היהודים החדשים, הניאו יהדות דאז, הבינו

שבמקומות מושבם אין סיכוי שזה יקרה. אז במקביל להתפתחות

הציונות התפתחה תנועת הגירת ענק של יהודים מרוסיה ושאר ארצות

מזרח אירופה. חלקם הגר לדרום אמריקה, חלקם לארה"ב, חלקם לברלין

יהודי ברלין סלדו מאוד מה-אוסטיודן, למעט פרנץ רוזנצוויג - שמעטים

מכירים בארץ, לצערי - שבזכותם נשאר יהודי ואף כתב את ספרו המופלא

"כוכב הגאולה"] והמיעוט שבמיעוט עלה לארץ. העליה הראשונה היתה

למושבות הברון, ב- 1880, היא לא היתה ממש ציונית, היא היתה יותר

כלכלית - כמו עליית יהודי בריה"מ[ לשעבר] בשנות ה- 90.

הציונות לא הוקמה לצורך "הצלת יהודים" לא בראשיתה ואף לא

באחריתה.

משהוקמה מדינת ישראל, וחזון היפוך הפרמידה הושלם הציונות חדלה

להיות חיונית כתנועה או כאידיאולוגיה. המילה ציוני היא מלה "מתה"

שתפקידה לעורר מריבות ומדנים, או לתת הצדקות לפעילות של כיבוש

הארץ, דיכוי ושליטה בעם אחר. ישראלים אותנטיים שנולדו כאן, בישראל

[ לא בציון! - ציון היא שמה הגלותי של ישראל, משהוקמה מדינת ישראל, למעט גלויות מעטות מאוד שחיות תחת משטר דכאני ואלים, שאר גלויות יהודים מאפשרות הגירה/עליה כולל כל הרכוש, לא כיסופי ציון כבר לא ממש רלוונטיים כמו בספרד במאה ה- 12, ריה"ל] אינם "ציונים", ובכל פעם שתשאל אותם מהי ציונות

הם יגמגמו, למעט המתנחלים שהמילה הזו משמשת אצלם דלק לצורך

עיוות האידיאולוגיה של עליה שניה ושלישית.


לעניות דעתי -
היות ציוני כיום אפשרי רק תחת משטר רודני בתימן.
הציונות לא באמת קיימת, אלא היא גופה שמוחיית תדיר כשנשמעת

ביקורת על מדינת ישראל, על מנהיגי ישראל.

 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה